הסתברות מותנה. הסתברות מותנה

ניסוח שקול: ההסתברות שהתלמיד ניחן באחת משתי התכונות הללו גבוה או שיער שחור היא 0 ההסתברות לדגום תלמיד מ ט1 היא 0
אם היינו רוצים לשרטט דיאגרמת עץ לשאלה היא הייתה נראית כך: בפתרון של סעיף א חישבנו את הענפים 1,4 וחיברנו את ההסתברויות שלהם מה ההסתברות שזה כדור אדום? יש שתי דרכים לקבל כדורים בצבעים שונים

אז הדרך הקצרה יותר לפתרון תסתמך על הסתברות משלימה.

18
הסתברות בעיות הוצאה והחזרה בעזרת עץ
נגדיר: p x ההסתברות לדגום תלמיד מ ט2
הסתברות מותנית
ההסתברות להוצאת כדור שני בעל תכונה מסויימת אינה תלויה אינה מושפעת מתוצאת ההוצאה הקודמת
הסתברות מותנה
מחצית מהאנשים העוברים בדרך יבחינו במכונית; מחצית מהאנשים אכפתיים מספיק כדי לעצור ליד המכונית; ולמחצית מהאנשים יש ידע טכני מספיק כדי לסייע
נגדיר: x מספר הכדורים הצהובים סעיף ב: כדורים באותו צבע נשים לב ששני כדורים באותו צבע זו ההסתברות המשלימה של מה שחישבנו בסעיף א "שני כדורים בצבע שונה"
כי גם בהוצאה הראשונה וגם בהוצאה השנייה יש בקופסה 10 כדורים שמתוכם 8 אדומים ו 2 צהובים ההסתברות של ענף 2 ועוד ענף 4 היא: 0

נחשב כל אחת מההסתברויות בנפרד.

27
תוחלת מותנית
תנאי שני "לא אוהב מדעים"
הסתברות מותנה
סעיף ב בבחירה מקרית של כדור ההסתברות לבחור כדור שאין בו הפתעה היא ההסתברות המשלימה ל 1 את ההסתברות שמצאנו בסעיף א
הסתברות מותנה
דרך ההיגיון ודרך נוסחה מתמטית