המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

.

החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות,
החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?

.

21
החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?
המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
דיני אכיפת חיובים כרך ב מאת פרופ' גבריאל הלוי

.

5
דיני אכיפת חיובים כרך ב מאת פרופ' גבריאל הלוי
חובות למרכז לגביית קנסות
החזר כספי מהמרכז לגביית קנסות, כיצד ניתן לקבל החזר?