פרשת דרייפוס. משפט דרייפוס

קסטנר המשיך באיסוף פיסות מידע, והתחנן בפני לבלוא שישחרר אותו משבועתו וייתן לו לפרסם את המידע אי לכך, הוא החל לעבוד בקדחתנות על מאמר תקיף שיחשוף לציבור כולו את ממדיה האמתיים של הפרשה
הוא פירט בפני שוורצקופן את הקריירה שלו והסביר שהוא זקוק לכסף מתייה גמר אומר להישאר בפריז ולא לנוח עד שאחיו יזוכה

כריסטיאן הפקיד את המסמכים המפלילים בידי לאבורי, שהעביר אותם לידי שופט בשם ברטולוס, אשר צידד במחנה הדרייפוסרי.

5
משפט דרייפוס
בפגישה הראשונה הפרידו ביניהם סורגי ברזל
מתייה דרייפוס
פרשת דרייפוס היתה עלילה אנטישמית כנגד קצין תותחנים יהודי בצבא הצרפתי
פרשת דרייפוס / מנחם הכהן
פיקאר המשיך לחקור בדבקות את פרשת דרייפוס ולעקוב אחרי צעדיו של אסטרהאזי, והזניח תוך כדי כך את שאר חובותיו
קלמנסו שאל את השאלות במשך חצי שעה, בעוד אסטרהאזי שותק, אולם כאשר הגיע לשאלה האחרונה האם הוא קיים קשר עם שוורצקופן, דרש נשיא בית המשפט לא לשאול את השאלה הזו נאסר עליה לספר לאף אחד על מה שקרה, והיא קיבלה רק פתק אחד מבעלה
גילוי האנטישמיות המשמעותי היחיד שנתקל בו במהלך הקריירה שלו, היה כאשר באחד המבחנים העניק לו אחד הבוחנים ציון נמוך באופן חריג בטענה שהוא אינו רוצה שיהודי יגיע למטה הכללי אולם בריסון לא קיבל את הצעתם, ותחת זאת בחר ב

ברגע שאתה מגשר על "פרדוקס הבידיון", אתה יכול להאמין בסיפור שגוי, ואז, בדיעבד, תמצא כבר את ה"ראיות" שיאוששו אותו.

8
איך הובילה פרשת דרייפוס האנטישמית לכינון הטור דה פראנס
שאפילו את המעצר של דרייפוס ביצע קלאם כשחזור של דרמה האופיינית לספרות הבלשים של התקופה
מה הייתה פרשת דרייפוס?
עד לפרשה היה דרייפוס קצין אלמוני שהרקורד הצבאי שלו לא היה מרשים באופן מיוחד בסופו של דבר שירותו הצבאי היה מקביל לשירות של קצין ג'ובניק בקרייה
מתייה דרייפוס
בין היתר, הוא גילה כי אחד המכתבים המפלילים את פיקאר הוכתב למעשה בידי אסטרהאזי לאהובתו מרגרט פאי