משטרת ישראל גיוס. שיחת משתמש:משטרת ישראל

אנא קרא את הנחיות שם, ופעל בהתאם אני מציעה לפעול בדרך הבאה, משטרת ישראל מתוך כתובת דוא"ל שלה, תשלח אישור OTRS לכל התמונות המועלות על ידי , אני אוסיף קישור לאישור הזה בדף המשתמש שלך, וכך בכל פעם שתעלה תמונה, תוסיף את האישור הזה, ואז לא תהיה בעיה
לגבי עריכות עתידתיות: אפשר לפנות אלי בדף שיחתי אולי גם את זה כדאי להוסיף כדי שניתן יהיה להשתמש במגדר המתאים

בוויקיפדיה אנו מקפידים על כתיבה אנציקלופדית ונייטרלית בערכים.

שיחת משתמש:משטרת ישראל
אם הפרט הזה נורא חשוב אפשר להוסיף אותו
שיחת משתמש:משטרת ישראל
אולי כדאי לבחור שם משתמש אישי יותר שהרי בתבנית כבר יהיה קרדיט ל"משטרת ישראל-לשכת גיוס"
שיחת משתמש:משטרת ישראל
יחד עם זאת, הנ"ל מתייחס לשינויים מהותיים בכל הקשור לתפקיד השוטר-נבחן ניסוח אחר
אפשר להוסיף גם לערך זה צריך לציין רק מה עשתה בפועל בלי שבחים
במקרה כזה יש לשלוח את אישורו של בעל הזכויות המתיר להעלות את התמונה ברישיון מתאים לוויקיפדיה, על פי הנוסח המופיע בדף תחת הכותרת "הצהרת הסכמה לכל הבקשות", לכתובת: permissions-he wikimedia לעצם העניין, אני מאמינה לך אבל אין לנו ברירה

התמונה שהעלינו זו התמונה הרשמית המאושרת.

22
שיחת משתמש:משטרת ישראל
לאחר אישור הנוסח, אוסיף את האישור לדף המשתמש שלך ואעלה את התמונה
שיחת משתמש:משטרת ישראל
ברגע שחלק מהעריכה איננו מתאים בדרך כלל מבטלים את הכל
שיחת משתמש:משטרת ישראל
גיאה, אם בכוונת המשתמש להעלות תמונות בוויקישיתוף, מה לדעתך תהיה הדרך הטובה ביותר לפעול שם, לצורך הוספת האישורים? כל אחד יכול לפתוח כאן שם משתמש כרצונו ולהצהיר שהוא אדם מסוים
רק לא ברור אם החשבון מופעל על ידי גבר או אישה אין צורך במשתמש בשם זה
תמונות שמטרת ישראל מעוניינות להעלות לוויקיפדיה שזוכיות היוצרים הם שלה, עדיף קודם כל להלעות ל, ולאחר מכן יש לשלוח אישור מתאים עם קישור לכתובת האינטרנט של התמונה, כפי שמוסבר בדף ובנוסף, מדוע הוסר התאריך העברי? שלום, משטרת ישראל-לשכת גיוס, וברוך בואך לוויקיפדיה! להבנתי הן לא נמצאות במקום ספציפי, אלא במאגר התמונות של המשטרה

הוספתי בדף המשתמש שלך פסקה המסבירה את הנושא ואת תבנית אישור OTRS שיש להוסיף לתמונות.

11
שיחת משתמש:משטרת ישראל
אין מקום להעלות גירסה אחרת של תמונה שלא הגיע מאותו מקור
שיחת משתמש:משטרת ישראל
שיחת משתמש:משטרת ישראל
לכן, זוהי עריכה בתשלום העריכה מבוצעת כחלק מתפקיד שמשלמים עבורו