הגבלת התקהלות. מסתמן: הגבלות חדשות על הציבור

הצבת השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן, והצבת סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת; ב טיול מאורגן אסור לקיים טיול מאורגן בכלל
ההחלטה קובעת כי תיירים שמגיעים למלון כקבוצה מאורגנת באישור רשות האוכלוסין, יוכלו לשהות במלון על סמך בדיקת PCR שלילית בין ההמלצות שידונו עליהן הלילה: הגבלת התקהלות ל-20-30 איש, הקטנת מספר המשתתפים באירועים ל-150, שינוי בקפסולות בבתי הספר של החופש הגדול, איסור קיום מחנות קיץ, קריאה למעסיקים להעביר עובדים לעבודה בבית, מעבר לעבודה בקפסולות והגבלת מספר המתרחצים בחופים, כך דווח בחדשות 12

מעסיק יידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסיכה כאמור.

2
ארכיון: הגבלה על התקהלות ואיסור התכנסות בינלאומית עקב משבר נגיף הקורונה
ובלבד שהסגירה לא תעלה על 72 שעות
קבינט הקורונה החליט: הגבלת התקהלות עד ל
תוקף ההנחיות - ההנחיות יעמדו בתוקפן עד ליום 11
מסתמן: הגבלות חדשות על הציבור
בנוסף, המעסיק יהיה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה כאמור
בנוסף, איסורי התקהלות אלו חלים גם על מרחב פרטי וגם על מקום ציבורי או עסקי סגירת מקום העבודה - ראש השירות או רופא מחוזי שאישרו כי אחד העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה יהיו רשאי oלהורות בהודעה בכתב, בשים לב להשלכות סגירת המקום על המעסיק, על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים, לכל המאוחר, עם סיום החקירה האפידמיולוגית של משרד הבריאות
העובדים נדרשים להחליף כפפות בין הלקוחות ולעטות מסכה ומגן פנים חובת עטיית מסיכה - על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר חובת עטיית מסכה

הסיוע לעצמאים: העברת כסף מיידית, בדיקת נתונים בדיעבד הסיוע לעצמאים יעבור למתכונת של טופס אינטרנטי שימולא על ידי המבקש באזור האישי באתר רשות המסים, ובסופו יועבר אליו הכסף ישירות לחשבון הבנק.

9
אלה הקנסות שיוטלו על מפרי בידוד והפרת הגבלת התקהלות
חל איסור על אכילה בקרונות, ויש להקפיד על עטיית מסיכה בכל עת, גם בעת שיחה בטלפון
אלה הקנסות שיוטלו על מפרי בידוד והפרת הגבלת התקהלות
ראש הממשלה הודיע אתמול על שורת הקלות הדרגתית בכפוף ליציבות בשיעורי התחלואה בישראל
עדכון לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה
לפי דווח בחדשות 12, בין ההמלצות שידונו עליהן הלילה: הגבלת התקהלות ל-20-30 איש, הקטנת מספר המשתתפים באירועים ל-150, שינוי בקפסולות בבתי הספר של החופש הגדול, איסור קיום מחנות קיץ, קריאה למעסיקים להעביר עובדים לעבודה בבית, מעבר לעבודה בקפסולות והגבלת מספר המתרחצים בחופים