קורונה בישראל לפי ערים. תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים

בשנים — נוספו , , , ו לאחר שהגיעו לגודל של כ-20,000 תושבים, ו, שלמרות קוטנה הוכרזה כעיר בגלל חשיבותה, כך שבאמצע היו בישראל 26 ערים ב-1937 נוספה למניין ערי הארץ
זו הסיבה שבחלק מהגרפים המספר הכולל של החולים אינו זהה למספר החולים בפועל יתכן וישנם תנאים נוספים ראה

מעבר לכך, נותר מספר הערים יציב עד סיום.

12
תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים
בתחתית הרשימה ניצבת העיר הקטנה בישראל,
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
מעמד של עיר אינו מעיד בהכרח על גודל האוכלוסייה בתחום שטח הרשות המקומית הרלוונטית
קורונה 2020
שם העיר מספר תושבים 2020 מספר תושבים 2019 מספר תושבים 2018 מספר תושבים 2017 מספר תושבים 2016 שטח בדונמים צפיפות אוכלוסין מס' תושבים לקמ"ר דמוגרפיה, סוג אוכלוסייה גידול אוכלוסייה שנתי דירוג חברתי- כלכלי ראש העיר שנת הקמה שנת הכרזה כעיר 1 951,702 936,425 919,438 901,302 882,652 125,420 7,186 יהודית, ערבית-מוסלמית, ערבית-נוצרית
בשנת הוכרזו כעיר ובשנת הוכרז לראשונה על עיר ערבית: ערים ששיעור גידול האוכלוסייה שלהן גבוה מהממוצע הן בעיקר ערים במגזר ה, וה, לצד ערים מתפתחות ב ובדרומה כ, ו
היישוב תרשיחא נזכר כבר ב אולם נתונים אחרים כגון התפלגות גילאים של החולים או מידע על הצוותים הרפואיים, מתפרסמים בתדירות יותר נמוכה

ניתן לעיין שם ב, וב.

עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
הערים , , , ו שהיו ערים ערביות והתרוקנו מרוב תושביהן, התמלאו בתושבים יהודים
ערים בישראל
ב הוכרזה כעיר, וכך בתחילת 1950 היו במדינת ישראל 14 ערים
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
תאריך הבדיקה בתרשים זה הינו תאריך קבלת התוצאה, ולא תאריך לקיחת הדגימה
לעומתן, אוכלוסייתן של ערים אחרות גדלה בשיעור מזערי ובאחדות אף יורדת במעט שיעור גידול שלילי בטבלה דלהלן , כמו בעיר אריח זה מציג את רשימת אזורי התפשטות של הנגיף COVID-19 בישראל, לפי ישובים הגדולים מ- 2,000 תושבים
בראש הרשימה ניצבות תשע ערים בהן מתגוררים למעלה מ-200,000 איש - ה , בה לבדה מתגוררת למעלה מעשירית מאוכלוסיית המדינה; , בירת והמרכז התרבותי והכלכלי של המדינה; עיר ה , בירת הצפון; ו, מה הראשונות שהוקמו בארץ ישראל; עיר ה , עיר ה ובירת , , בירת הנגב ו ב בוטלה העירייה והיא הייתה למועצה מקומית

בעקבות , נכללו בשטח שבשליטת 14 ערים, ב שתי ערים, וב שבשליטת ממלכת 7 ערים.

ערים בישראל
מאז שנת , בעקבות ההתפתחות המואצת של אוכלוסיית מדינת ישראל, נוספו עוד ערים רבות והן , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
נתוני הדירוג החברתי-כלכלי בטבלה נלקחו מפרסומי הלמ"ס, ומבוססים על נתוני -
ערים בישראל
מ- עד נוספו עוד עשר ערים: , ו בדרום, ארבע הקריות ליד חיפה, ו, ו בצפון