מענק קורונה רשות המסים. נפתח הרישום לקבלת מענק לעצמאים, עיכובים בשל עומס על אתר רשות המיסים

לאחר בחינה של קריטריונים נוספים, הוחלט להשיב את המצב לקדמותו והודעה בעניין תשלח למגישי הבקשות נציין כי האפשרות להגיש בקשות לקבלת מענק עדיין לא נפתחה אך בינתיים ניתן לעבור את תהליך ההזדהות ומילוי הפרטים הנדרש כבסיס להגשת בקשה בהמשך
בקבוצות הפייסבוק של מומחי מס ויועצים בתחום הועלו פוסטים שונים על כך שלא ניתן להיכנס לאתר רשות המיסים בשעה האחרונה, ובווטסאפים רבים רואי חשבון ויועצי מס מתלוננים על כך בהתאם להגדרה של עוסק בחוק המענק, יש החרגה לגבי: " מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או שבשנת המס 2019 ו- 2020 חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שנה

ההודעה החדשה תרגיע את אלפי העצמאים שנכנסו לסחרור ביממה האחרונה מאז , כאשר לרובם לא היה מהיכן להשיבם.

30
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
בתוצאה הסופית הועברו לתשלום כ- 17 מליון שקל נוספים כתוצאה מהמהלך
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר
סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 4,000 שקל לתקופת זכאות
אישור מענק קורונה גם לקבלנים העוסקים בעבודות מתמשכות
כך שבפועל אותו מענק יהיה מעין הלוואה בתנאים מאד נוחים
ברשות מסבירים כי שלילת המענק ב-5,170 מהמקרים, נבע בין היתר, מבדיקת נתוני הדיווח למע"מ, כך שבכל המקרים בהם דווחה הכנסה מעסק לשנת 2018 ולא נמצא לגביהם דיווח מקביל למע"מ, בוצעה שלילת זכאות למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנת 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק עלה על 714 שקל
ועדת הערר קבעה כי לא ניתנה לחברה הזדמנות אמיתית להוכיח את הקשר הסיבתי עוד במסגרת המהלך של בדיקת הדוחות, נמצאו 14,477 מקרים בהם הוכרו עצמאים כזכאים חדשים למענק, או שהוגדל סכום המענק ששולם להם

.

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר
הגר רם מדווחת בשיטה מחמירה מהוראת סעיף 8א, שכן היא מדווחת על כל הכנסה עם קבלתה ולא רק לאחר שהשלימה 25% מהעבודה
אתר רשות המסים קורס לאחר שנפתחה האפשרות לקבלת סיוע
הגר רם טענה כי בפועל אינה מדווחת מזה שנים בהתאם לסעיף 8א ומעולם לא התעוררה בעיה עם רשויות המס
נפתח הרישום לקבלת מענק לעצמאים, עיכובים בשל עומס על אתר רשות המיסים
משכך, יש להחזיר את הבקשה למענק לבחינת רשות המסים, לצורך בדיקת הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לבין משבר הקורונה ולתת להגר רם מענקים בהתאם
כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020 בשעה זו, הנישומים מתוסכלים ולא יודעים מה לעשות והרשת מוצפת שאלות שאין עליהן מענה"
אולם הבוקר, בעקבות עומסים, באתר מפנים את הפונים לנסות לבצע את ההרשמה שוב בהמשך היום רשות המסים הודיעה הערב ג' כי לאחר בדיקה נוספת תוחזר הזכאות למענקים לעצמאים ב-5,170 מקרים בהם נשללה אמש הזכאות למענקים לעצמאים בפעימה הראשונה והשנייה, עקב עדכון דוחות ותיקוני שומות

אמנם, ראיית החזקה כחזקה חלוטה "חוסכת" את הצורך לבחון כל מקרה לגופו, אבל יתרון זה נסוג מפני החסרונות המהותיים של החזקה החלוטה הכוללים בין היתר שלילה גורפת של המענק, גם מקום בו רק חלק קטן מההכנסות התקבלו בעד עבודות מתמשכות.

נפתח הרישום לקבלת מענק לעצמאים, עיכובים בשל עומס על אתר רשות המיסים
מדובר במענקים הראשונים לשנת 2021, כאשר יש להשוות את ההכנסות לתקופה שלפני השפעת משבר הקורונה החמור על המשק, בחודשיים הראשונים של 2019
נפתח הרישום לקבלת מענק לעצמאים, עיכובים בשל עומס על אתר רשות המיסים
לטענת רשות המסים, גם אם הכנסתו של עוסק המחויב בדיווח לפי סעיף 8א ירדה בתקופת הזכאות, אין המדובר בהכנסה שנמנעה ממנו ולעולם לא יקבלה, אלא אך בהכנסה שנדחתה בלבד, כיוון שהתשלום עבור העבודה מתקבלת לאורך תקופה ארוכה מעל לשנה
אלפי עצמאים נדרשים להחזיר את המענק שקיבלו מרשות המיסים
מהיום ניתן להגיש בקשה ל"מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" שמחזור הפעילות שלהם בינואר-פברואר 2021 נפגע בשל הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019