הרבי מקוצק. חסידות קוצק

לא טוב כשהאדם הוא ללא יצר הטוב וללא יצר הרע לשם מה אנחנו זקוקים לו?! הרב בונים עבד בשירותה של אשת העסקים והנדבנית תמריל ברגסון שמעמד משפחתה בקרב יהודי פולין היה כשל הרוטשילדים במערב אירופה
כל מאמציה לא הועילו וכל ילדיהם נפטרו בזה אחר זה, מלבד בנו הבכור דוד שהצליח לשרוד אף על פי שצם יותר מאשר אכל שמא רוצה הוא דווקא בייסורי נפש שבך, את אותה אי-שביעות הרצון שבך

התגורר ב ולאחר המלחמה הוכתר כאדמו"ר מסוקולוב-קוצק.

אופי
בדרכם היו רעבים ופגשו אישה שמכרה כעכים
אישי רחוב
מה יש לעשות — זאת צריך לשאול כל אחד את עצמו
אופי
הרבי יצחק מאיר הסביר את טיבו של הפחד המקרב שהרב הספון בחדרו מטיל על הנמשכים לקרבתו: "יש אימה המרחקת ויש אימה המקרבת
רבי מנדל אינו נכנע לרצון אחרים, ויהיה הרצון מלווה דמעות לאחר פטירתו, החלו שניים מבניו - ו - לכהן כאדמו"רים
הוא קבע רף גבוה של תלמיד חכם בתורה כדי ללמוד בקוצק; כך, למשל, מי שלא העלה סברא במשך שלושה ימים הוצא מבית המדרש לידה האיחוד הפולני-ליטאי , פטירה בגיל 72 בערך האימפריה הרוסית 1858-1883 , מקום קבורה פולין , מדינה , מקום מגורים , מקום פעילות רבותיו רבי רבי תלמידיו , חיבוריו אב רבי יהודה לייבוש מורגנשטרן צאצאים רבי דוד מורגנשטרן מקוצק רבי בנימין מורגנשטרן רבי משה ירוחם מורגנשטרן מרת שרה צינא בורנשטיין מרת ברכה רפופורט אדמו"ר ה־1 קורות חייו נולד ב שבמחוז שב

באתר צדיקים מסופר כי "צער רב היה לו לרבנו שנתאלמן זה עתה, רק בן אחד, דוד'ל נותר לו מאשתו הראשונה והרי חייב כל אדם מזרע ישראל במצוות פריה ורביה המחייבת לפחות בן ובת.

16
חסידות קוצק
מי שדעתו הייתה רחבה יותר עשה צדקה עם מי שדעתו הייתה פחותה"
שבט: ייארצייט של הרבי מנחם מנדל מקוצק
בשופר, בנוסף למצווה לשלח את עבדו לחופשי
חכמת הקבלה
חצרות החסידים נעו על הציר שבין שני הקטבים של הלמדנות מול הרגש
ריבונו של עולם מצטער בצערינו ואין אנו מצטערים בצער השכינה תמתיקו אותם על ידי אמירת
שאל וענה: הם עשו צדקה בדעת לאחר נישואיו הלך ללמוד בבית מדרשו של החוזה מלובלין

ומי שאינו מאמין שיוכלו להיעשות על ידי הצדיקים — אינו אלא אפיקורס.

23
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק
המדרש מגדיל ואומר שישעיהו הוא נביא מיוחד, בכך שהוא שפך את רוחו עליו ישירות ולא ע"י נביא אחר לא כמו נביאים אחרים, כמו שהמדרש מדקדק מפסוקים
אופי
אל הנשים הצטרפו ההורים והחותנים, שראו בהתנהגות בניהם וחתניהם מעשי הפקרות
הרבי מקוצק
הוא עבר לחצרו של התלמיד שנטש - רבי מרדכי יוסף ליינר, ולאחר מותו ירש את מקומו כאדמו"ר חסידות איז'ביצה