רשות המיסים אזור אישי מענק קורונה. פעימה שנייה של מענקי סיוע לעצמאים יוצאת לדרך

מי זכאי לקבל כספים במסגרת רשת ביטחון כלכלית לעצמאים ועסקים מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה בעוד שמלכתחילה היה נראה כי מענקי הקורונה יינתנו באופן יעיל, פשוט ו-וודאי, מסתבר כי רשות המיסים נוהגת לשנות את נוסחת החישוב של המענק, לשנות את סכומי העסקאות הרלבנטיות לחישובו ולערוך שינויים נוספים, כאשר לדעתה יש בתביעה המקורית כדי לסתור את תכלית הוראות החקיקה של המענק
אם המחזור של העסק לחודש בין 8,333 ש"ח עד 16,667 ש"ח מגיעה לו תוספת של 1,875 ש"ח התקרה המקסימלית למענק הינה 10,500 ש"ח, לעומת 6,000 ש"ח בפעימה הראשונה

לכן, על מנת לפצות בגין הפגיעה האמיתית שנגרמה בשל נגיף הקורונה והאטת הפעילות המשקית, יש מקום לחלץ מהדיווחים את הנתונים הרלוונטיים המשקפים את העסקאות שבוצעו בבסיס.

הגשת בקשה לקבלת המענק לעצמאים (בשל משבר הקורונה)
ככל שהדוח כבר הוגש, ניתן להגיש תביעה אך היא תיבחן מיד לאחר חג הפסח
רשות המיסים
שהרי אם רשות המיסים עצמה ויתרה בבדיקת והחלטות המענק על עיקרון הוודאות, הפשטות והיעילות, ממילא לא יכולה להיות לה טענה ליישום דומה של שינוי הנוסחה גם על ידי בעלי העסקים שנפגעו
מענק לעצמאים • אושר מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ₪ לעצמאיים
בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון
חלק מאלה שניסו מדווחעל הודעה בה נכתב: "עקב ריבוי פניות אנא המתינו או נסו מאוחר יותר" ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק — ' הכנסה חייבת מהעסק' הגדרה בהמשך לשנת 2018, ולגבי עוסק שהחל ב-2019 או עוסק שפתח ב-2018 והיו לו הפסדים, אז ההכנסה החייבת מהעסק לשנת 2019 — כאשר ההכנסה הזו לפי העניין מחולקת במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד
יש למלא את סיסמת הכניסה החד פעמית שנשלחה וללחוץ על כפתור "כניסה" על סמך זאת, נקבע בהחלטת רשות המיסים, כי בתקופה זו הוצאו חשבוניות שאינן שייכות לפעילות העסקית, ולכן סכום הבסיס של הבקשה הופחת משמעותית וגם גובה המענק הופחת בהתאם

.

5
רשות המיסים
הגדרות: הכנסה חייבת במס — הכנסה לאחר ניכויים שהותרו לפי דין "" ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו לפי דין, למעט רווח הון
הגשת בקשה לקבלת המענק לעצמאים (בשל משבר הקורונה)
כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים פעימה שנייה בלבד
רשות המיסים
כאשר 'ניכויים' — למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט