מי המציא את המתמטיקה. מי המציא את המתמטיקה?

הספר, בן שלושה עשר הכרכים, עוסק בגאומטריה וב, ותורם תרומות חשובות בשניהם בחיבור זה מראה לראשונה אפולוניוס שחתכי חרוט מתקבלים לא רק מחיתוך בין מישור אנכי לבין חד-זווית, ישר-זווית או קהה-זווית - אלא כולם יכולים להתקבל מחרוט אחד אם נשנה את זווית החיתוך
אם למעגל בקוטר 2 מ"מ יש מספר מעבר ייחודי, ואם למעגל בקוטר 120 מ"מ יש מספר מעבר ייחודי, אז לכל קוטר של מעגל בין אפס מ"מ ל אינסוף מ"מ צריך שיהיה מספר מעבר ייחודי רובן המוחלט של עבודות אלו עוסק במשפטים מתמטיים חדשים ובהוכחותיהם

ה שבאה אחריה, , המשיכה בדרך זו ואף החלה להפוך את לימודי המתמטיקה לפורמליים.

למידה
אחרי אוילר חקר הפונקציות היה ברור יותר, מאורגן יותר, ובזכות זה המריא לגבהים שלא ניתן היה לדמיין קודם לכן
ענקי המתמטיקה
במובן מסוים הן המקור לשיטה העשרונית המודרנית, אך הן אינן מפותחות כמו שיטת הספירה ההודית המאוחרת יותר
שבוע מתמטיקה בכלנית.
הוא האמין לעתים קרובות כי הוא הומצא בסין, אבל זה לא נכון
והאות I - מייצגת את המספר 1 לאמונה זו של המתמטיקאים, אפשר להתייחס בדרך הבאה אנחנו לא יודעים אם מספר המעבר הזה מופיע בכל המעגלים , אבל אנחנו כן יודעים שאם באמת הוא מופיע בכל המעגלים, אז המשוואה הבאה נובעת ממנו
הוא התעניין הן ב והן ב, ובמיוחד בשילוב בין שני התחומים המתמטיקה לפני אוקלידס יכלה להיות מתוחכמת מאוד, אבל היא הלכה בעיקר "לרוחב": בואו נפתור את הבעיה הזאת, ואת הבעיה הזאת, ואת הבעיה הזאת

הוא העיד על עצמו שקרא את היצירה בעודו ילד, והתעמק בה בבגרותו.

ארכימדס
הוא האמין כי שיעורי הריבית הראשונים בעולם חושבו בזכות החשבונות
מי המציאו את ספרות החשבון?
מספר זה מאפשר את המעבר מאורך הקוטר אל אורך ההיקף
ארכימדס
המושגים והמשפטים במתמטיקה אינם מתאימים בהכרח לעצמים בעולם הגשמי