פורטל משרד החינוך הצהרת בריאות. 2.2

מידע זה ישמש את הצוותים להיערכות מותאמת במקרים שבהם יש צורך בהתייחסות מיוחדת בשל בעיות בריאות של התלמידים אורחות חיים במוסדות החינוך 2
נספח: טפסים בכל שאלה אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד טל' 02-5603220 ו-02-5603451, דוא"ל

המידע שההורים מעבירים באמצעות טופס ההצהרה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך וכן לצוותי הבריאות במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד חיוני לשם היערכות המוסד החינוכי בשגרת יום הלימודים ובפעילות החוץ-מוסדית.

4
חוזרי מנכ''ל
יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד ולהוסיף בכותרת את לוגו המוסד החינוכי או את שמו הרשמי
חוזרי מנכ''ל
לקראת פתיחת שנת הלימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן: 1
2.2
לקראת פתיחת כל שנת לימודים על מנהל בית הספר לוודא כי קיימים טופסי הצהרת בריאות עבור כל אחד מהתלמידים בבית הספר וכי נעשו הפעולות המחייבות בעניין זה, כמפורט להלן: 1
מומלץ כי צוות בית הספר יתייעץ עם צוות הבריאות בעניין במקרה ש ההורים יציינו ש ילדם סובל ממחלה חריפה
הוראה זו מנחה את מוסדות החינוך — גני הילדים ובתי הספר — כיצד לנהוג בנושא הצהרת הורים על בריאות ילדם, כיצד להיערך למקרים של לקויות בריאות בשגרת יום הלימודים, כיצד לנהוג במידע וכיצד לשמר אותו ולהגן עליו יש להקפיד על השימוש בטפסים אלה בלבד

יש באפשרותם להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי יכולתו של ילדם להשתתף בפעילות שאינה שגרתית.

חוזרי מנכ''ל
עם זאת , בית הספר רשאי לבקש רק מהורי התלמידים הסובלים מלקויות בריאות ממחלות כרוניות , אשר מסרו את ההנחיות הרפואיות בצמוד לטופס הצהרת הבריאות שנמסר למוסד החינוכי, אישור מיוחד מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד לקראת פעילות חינוכית בלתי שגרתית, כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית הכרוכה במאמץ גופני מיוחד
2.2
למידע זה על ההורים לצרף מסמך רפואי מנחה מהגורם הרפואי המטפל בתלמיד
2.2
המלצות אלו משמשות בסיס להתנהלותו במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו