בנק דיסקונט. קוד בנק בישראל

מהלך זה משתלב בשורה של שירותים דיגיטליים מתקדמים ללקוחות פרטיים ועסקיים, אשר הקנו לבנק הכרה ארצית ועולמית, בזכייה בפרסים בתחרויות שונות ביניהם, בתחרות EMEA Gartner Eye on Innovation , תחרות מצטייני המחשוב, IT Awards, של לשנת ו- 2018
בשנת חתם הבנק על הסכמים לשיתופי פעולה עם שתי חברות ו-Icount , במטרה לשפר את שרותי התשלומים ויכולות של לימים עבר למשכנו הקבוע ברחוב יהודה הלוי 39

בשנת זכה הבנק ב על שהיה לבנק הראשון למחשב את פעילויותיו.

בנק דיסקונט לישראל
לבנק פעילות מחוץ לישראל, באמצעות חברות בנות השייכות לו, וממוקד בתחומים עסקיים-מסחריים ובנקאות פרטית
קוד בנק בישראל
הפריחה הכלכלית בארץ נקטעה עם פרוץ הגדול ב- והמצב הכלכלי החריף עוד יותר שלוש שנים אחר כך, עם פרוץ
בנק דיסקונט לישראל
לבנק סניפים באזור ניו- יורק, וקליפורניה, ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי-מסחרי ובבנקאות פרטית
בראשית הרחיב הבנק את פעילותו בישראל ומחוצה לה במהלך המשיך הבנק בתנופת עשייה והתרחבות, הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות ומערכת מחשוב מודרנית ושיפור השרות ללקוחותיו
משרדי הנהלת הבנק המפוזרים במספר מבנים ב וב, ובהם , צפויים להימכר והם יעברו למבנה חדש שיבנה ב בראשון לציון לקראת שנת לצד פעילותו הפיננסית, תרם הבנק לחיזוק היישוב באמצעות הקמת ארגון "קדימה" שהעניק מלגות לימוד, פתיחת מרכז סיוע לנצרכים וסיוע בהקמת יישובים חקלאיים לעולים ממדינות ערב בשיתוף

למרות ההתדרדרות במצב המשק בשנים אלו, הצליח בנק דיסקונט להגדיל את רווחיו, בעיקר בזכות תרומתו ל במתן בתנאים נוחים כמענה לחקיקה נוקשה מצד שלטון שהגביל משיכת פיקדונות מחשש לקריסה כלכלית.

1
קוד בנק בישראל
כיום כולל האוסף מעל לאלפיים יצירות במדיומים שונים כמו ציור, פיסול, צילום ומיצבי וידאו
קוד בנק בישראל
בשנת יצא הבנק במבצע חדשני לגיוס בני משפחות תחת הכותרת "דיסקונט טוב למשפחה" ומציע להם מגוון הטבות המבוססים על הקשר המשפחתי
בנק דיסקונט לישראל
הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, באמצעות רשת סניפים בפריסה ארצית ובאמצעות שירותי בנקאות ישירה ו